Helsefarlig på Euro Kjøtt

Kjøttforedlingsbedriften Euro Kjøtt hadde så skitne lokaler at Næringsmiddeltilsynet stengte dørene umiddelbart.