Vil beholde fylkeskommunen

Et knapt flertall i Hå formannskap vil beholde Fylkeskommunen, men med færre enheter enn i dag. Diskusjonen gikk livlig da formannskapet diskuterte høringsinnstillingen som nå skal videre til kommunestyret. Forslaget som ble vedtatt med fem mot fire stemmer er signert Eldar Odland (sp).