• Olaf Gjedrem, Olav Husveg og Vegard Næss i Aksjon Jærvassdrag ved Tverråna i en tidligere anledning. Nå skal det tas et tak for å bedre miljøtilstanden i elva. Egil Schmidt

Førstehjelp til viktig lakseelv

Bønder langs Tverråna i Time og Hå vil nå få tilbud om betaling for å gjødsle mindre for å redde livet i elva og dermed bedre helsetilstanden også i hovedvassdraget, Hå-elva, som er en av landets beste lakseelver.