Rammer neppe oss

Jeg tror ikke at de nye retningslinjene fra Husbanken vil ramme de planlagte byggeprosjektene i Stavanger, sier Marit Bore, prosjektleder i Avdeling for oppvekst og levekår i kommunen. Hun fikk i går orientering hos Fylkesmannen om de nye reglene. Og hun ble beroliget.