• Stavanger-biskop Ernst Baasland ønsker at kirken skal være verdens største miljøorganisasjon. Anders Minge

Tar beina fatt for klimaet