Grovt tyveri i Klepp

Lørdag ettermiddag brøt tyver seg inn i en leilighet på Kleppe.