Skilsmisse for fagskole

For to år siden ble den slått sammen som en hybrid mellom den maritime og tekniske fagskolen i Stavanger. Nå vil fylket dele Stavanger offshore tekniske skole igjen.