• Skippergata på Hana: Arbeiderboligene til venstre er bevaringsverdige. Derfor foreslår kommunen heller å rive deler av Havannasenteret (til høyre) for å gi bedre plass til busser og syklende. Jon Ingemundsen

Havanna lekeland kan bli revet

Deler av Havannasenteret/Hana Sanz kan bli revet hvis Skippergata skal utvides fra 14 til 25 meters bredde.