Mopedist skled på glattå

Ble tatt med til legevakt for kontroll.