Friskole-ja blir friskole-nei

Utdanningsdirektoratet ber Rogaland fylkes— kommune om å behandle saken om friskoler på nytt. Det betyr trolig en helomvending for godkjenningen av de fem friskolene.