Hvem slukker lyset?

Hørte Tysdalmo på radioen. Nå skulle kommunen spare strøm. Men fortsatt står foballbanene på Vaulen og Tasta med flombelysning til kl. 22.00. Hvem har ansvar for å slukke lyset?