• Panelet på scenen. Fra venstre ordstyreren, debattredaktør Solveig Grødem Sandelson fra Stavanger Aftenblad, direktør Eli Kari Fosse for helse og velferd i Stavanger kommune, helseminister Bent Høie (H), sykepleier Alise Vea og brannverninspektør Øyvind Nermoen fra Rogaland brann og redning. Jon Ingemundsen

Når alt rakner-debatten: Mistro, kritikk og engasjement

– Dere må se hele mennesket, ikke bare sykdommen. Se dem som individer, ikke som gruppe. Og ikke tre hjelp nedover ørene på dem! Spør heller hva de trenger.