Fire partier sier nei til nedlegging av kommunale barnehager

STAVANGER: Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt vil ikke gå med på rådmannens forslag om å avvikle Ulsberget, Djupamyra og Soria Moria i Hinna bydel samt Veden på Tasta.

Fra venstre: Dag Mossige (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV), Sara N. Mauland (Rødt) og Torfinn Ingeborgrud (MdG) utenfor Ulsberget barnehage i Hinna bydel.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

De vil heller stoppe utbygging av den nye private Byfjordparken barnehage, noe både rådmannen og utbygger mener ikke går an.

De fire partiene vil også avslå søknaden fra Lassa barnehage AS om forlenget leiekontrakt i kommunalt barnehagebygg på Stokka.

Sentrale politikerne i de fire partiene troppet tirsdag morgen opp i Ulsberget barnehage for å fortelle nyheten, dagen før oppvekststyret behandler saken:

AP: – Det er grunnleggende galt å legge ned velfungerende kommunale barnehager permanent, samtidig som rådmannen vil støtte en ny, stor privat barnehage (Byfjordparken), sier Dag Mossige som er Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for oppvekst.

Det er grunnleggende galt å legge ned velfungerende barnehager permanent, samtidig som rådmannen vil støtte en ny, stor privat barnehage.

– Vi må lytte til svært engasjerte foreldre. Det er ikke decibeldemokrati, men lokaldemokrati. Dette er gode barnehager som skårer høyt i foreldreundersøkelsen. De har stabilt og solid fagmiljø og sentral plassering i lokalmiljøet, fortsetter Mossige.

– Vi trenger et mangfold av barnehager i bydelene. Nærbarnehageprinsippet er viktig. Vi vil ikke at folk skal få en mer tungvint hverdag med lange omveier til barnehagen, tilføyer Kari Nordtun Nessa som er Aps gruppeleder i bystyret.

Les også

– Hvorfor legge ned de beste? spør foreldre i nedleggingstrua barnehager

I Triaden barnehage avdeling Veden er de spente på oppvekststyrets avgjørelse. Her ser du Jenny og pedagogisk leder, Kristine Skogen Westerlund som gjør seg klar til å finne dem som har forsvunnet under gjemmeleken.

MILJØPARTIET: – Vi er opptatt av at flest mulig skal kunne gå eller sykle til barnehagen. Når vi har overkapasitet og må legge ned avdelinger, vil det være urimelig om det bare skal gå ut over de kommunale. Vi vil beholde disse etablerte og veldrevne kommunale. Vi sier heller nei til en barnehage som ikke er bygd. Den er det ingen barn som vil savne, lyder begrunnelsen til Torfinn Ingeborgrud, MdGs gruppeleder.

Vi sier heller nei nei til en barnehage som ikke er bygd. Den er det ingen barn som vil savne.

SV: – For oss er det viktig å ta vare på kommunale barnehager. Vi vil derfor bevare barnehagene på Hinna og barnehagen på Tasta. Et flertall i bystyret støttet også SVs forslag om at alle nye barnehager i Stavanger skal være kommunale eller ideelle private, som gir oss rom for å utfordre velferdsprofitører i barnehagesektoren, sier SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.

Vi ser ikke noe poeng med å tillate nye kommersielle aktører å etablere seg på bekostning av gode kommunale barnehager.

RØDT: – Det tar seg ikke bra ut for å opprette 100 nye plasser i en privat barnehage i et område som har god nok kapasitet samtidig som vi skal redusere totalt antall barnehageplasser i byen. Særlig ikke ved å legge ned kommunale plasser i barnehager hvor foreldrene er fornøyde. Vi ser ikke noe poeng med å tillate nye kommersielle aktører å etablere seg på bekostning av gode kommunale barnehager, sier Sara Mauland.

– For drastisk

Hovedgrunnen til at rådmannen vil legge ned plasser, er at antall barn i byen går ned. Dermed er det for mange barnehageplasser i noen bydeler; den største overdekningen er i Hinna. Opposisjonens forslag løser altså ikke «problemet» med overkapasitet i Hinna.

Til det svarer Mossige:

– Vi må se på byen som helhet. Det er det totale antallet plasser som teller. Det blir rett og slett for drastisk å ta ned så mange kommunale barnehager i søndre Hinna. Legger vi ned disse, blir det kun private barnehager igjen å velge mellom i dette området. Det blir feil (kommunen har ikke myndighet til å legge ned private barnehager, red.anm.).

Les også

Fem barnehager foreslås nedlagt i Stavanger

Allerede godkjent?

Rådmannen mener kommunen allerede har sagt ja til Byfjordparken barnehage AS. Søknad om godkjenning ble behandlet i 2014. På bakgrunn av plantegninger, forslag til budsjett, bemanningsplan og utkast til vedtekter ble barnehagen foreløpig godkjent. Endelig godkjenning som barnehage gis av barnehagesjef og helsesjef når bygget er klart for drift. Byfjordparken er også innarbeidet med hundre plasser i barnehagebruksplanen 2015–2020 som bystyret har vedtatt. Det var meningen at barnehagen skulle være i drift i 2017, men på grunn av forsinkelser i byggeprosjektet, er oppstarten utsatt til 2018.

– Går ikke an

Det er det er det private selskapet Byfjordparken AS som bygger ut barnehagen, boliger og kontor på Kalhammeren. Barnehagen skal overføres i et eget selskap som heter Byfjordparken barnehage AS som eies av barnehagelærer Ragnhild Eielsen Wiig og uteromsplanlegger Ketil Dybvig. De to eier og driver Tjodmarka barnehage på Sola.

– Det går ikke å stoppe dette nå. Dette er jo et påbegynt prosjekt. Det er vanskelig å reversere en bygning under oppføring. Det er et kombinasjonsbygg med kontorlokaler nede og barnehage på toppen. Byfjordparken AS skal drives etter samme konsept som Tjodmarka, sier Eielsen Wiig.

Les også

Her er de tett på barna

Ble pålagt å bygge barnehage

Lars Stangeland er daglig leder for Byfjordparken AS. Han sier dette:

– Det vil gi store negative konsekvenser hvis politikerne nå sier nei til Byfjordparken barnehage. Barnehagen er i ferd med å bli bygget. Da vi gjennomførte reguleringen for Byfjordparken, påla politikerne oss å bygge en barnehage her som et rekkefølgekrav. Det var i 2014. Det innordnet vi oss etter. Politikerne ønsket en barnehage i et sentrumsnært transformeringsområde, blant annet for å synliggjøre at man kan bygge en barnehage med bra uteområde på taket av et næringsbygg. Dermed har vi gått i gang med dette. Byfjordparkens konsept er konsept er trivsel og kvalitet. Det skal også gjelde barnehagen. Derfor inngikk vi samarbeid med Eielsen Wiig og Ketil Dybvig.

Da vi gjennomførte reguleringen for Byfjordparken, påla politikerne oss å bygge en barnehage her som et rekkefølgekrav. Det var i 2014. Det innordnet vi oss etter.

– Hva om politikerne nå sier nei til barnehagen, hva gjør dere da?

– Hva skal vi da bruke bygget til? Det er jo spesialbygd til barnehagedrift.

– Hva gjør dere i tilfelle?

– Det må vi vurdere. Vi har påtatt oss en del kostnader med dette.

– Kan dere gå til søksmål?

– Vi må vurdere hva vi gjør. Vi har begynt å bygge, barnehagen åpner den 1. august 2018. Alle fundamenter og søyler til bygget er ferdig støypt og laget med tanke på at skal være barnehage på toppen. Barnehagen er detaljprosjektert og kontrakt er inngått med entreprenør, svarer Stangeland.

Nei til Lassa barnehage

De fire opposisjonspartiene er enige med rådmannen i at det er riktig å avslå søknaden fra Lassa barnehage om forlenget leiekontrakt i kommunalt barnehagebygg på Stokka.

– Det er ikke riktig at de som går i den kommunale barnehagen på Stokka, skal holde til i midlertidige bygg når der står en flunkende ny kommunal ved siden av (som Lassa har leid de to siste årene). Det har hele tiden vært meningen at dette var et midlertidig leieforhold. De barna som fortsatt vil gå her, kan gjøre det, men da vil de tilhøre Stokka barnehage, ikke den private Lassa, sier Mossige.

Leieavtalen med Lassa ble inngått for to år siden for å lette overgangen for barn, foreldre og ansatte etter at leiekontrakten til lokalet barnehagen hadde tidligere ble sagt opp. Leieavtalen gjelder fram til 31. juli 2018.

NLM-barnehagene AS har søkt om finansiering av 18 nye plasser i Solheim barnehage. Både rådmannen og disse fire partiene går inn for å avslå søknaden.

Oppvekststyret behandler saken onsdag. Møtet begynner klokka 16:30.

Høyre, Frp, KrF, Venstre og Senterpartiet har ikke bestemt seg ennå.

Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre er leder, Rune Askeland fra Venstre nestleder.

Publisert: