– Avslag er uakseptabelt

Leiar i Eldrerådet, Hilmar Egeli, meiner dei tala Fylkesmannen legg til grunn for å avbryta planlagt sjukeheimsutbygging i Stavanger, er misvisande.