• Knut S. Vindfallet

Klepp går for brakkeskole

Under ombyggingen av Bore ungdomsskule skal elevene få sin undervisning i et rundt 1000 kvadratmeter stort modulbygg. Det har formannskapet i Klepp bestemt.