SUS har 20 ukers venting på undersøkelse i MR

Seks stillinger for røntgenleger på SUS står ubesatt. Røntgen-spesialistene går fra sykehus til private institutter.