• Instruktører er med på å gi motorsyklistene et best mulig kurs på Revebanen.

Vil redusere MC-dødstall med ekstra opplæring

Rogaland har flest MC-drepte i landet. Trygg trafikk mener ulykkestallene kan reduseres dersom motorsyklistene frisker opp kjørekunnskapene sine før sesongen starter. Allikevel velger få å ta kurset som tilbys.