Grovt tyveri i Kviamarka

Verktøy til store verdier er i løpet av natten blitt stjålet fra Kviamarka næringsmiddelområde i Hå kommune.