• De ansatte i SAS fikk i dag enda en ny sparepakke å forholde seg til.

Ny uvisshet for SAS-ansatte på Sola

SAS-ansatte på Sola kan bli omfattet av den nye kuttrunden i konsernet. I hvilken grad, er foreløpig uvisst.