• Stavanger tingrett avgjorde måndag å varetektsfengsla 24-åringen til 28. mars i år. Elisabeth Seglem

- Prinsipielt feil å varetektsfengsla

Det meinar forsvararen til 24-åringen som er sikta i Kampen-saka. Mannen skal no varetektsfengslast i tre nye månadar, trass i at han er psykisk utviklingshemma.