• Fødeavdelingen ved SUS skal få flere ansatte.

Fødeavdelingen ansetter flere

15 jordmorstillinger og fire nye legestillinger skal styrke fødeavdelingen fram til 2012. Fra 2005 har antall fødsler i Stavanger økt med 17,1 prosent.