Politiet henlegger Emmaus-saken

Konklusjonen i saken er at det ikke har skjedd noe straffbart. Politiet håper at frivillige vil fortsette å arrangere samme type arrangement også i framtiden.