Steinen som slo ut Jåttå

Det nytter ikke om Forsvarets og Natos samlede styrker lykkes med arbeidet Sysifos mislyktes med, nemlig å trille en stor stein til toppen av en bakke. Det nytter heller ikke om de bygger en meterhøy varde. Jåttanutens dager er talte som Stavangers høyeste punkt.