55 ligger utskrivingsklare

SUS sliter med så mange korridorpasienter at Helsetilsynet har reagert. En viktig årsak til overbelegget er de mange utskrivingsklare pasientene