• -Reduseres tjenesten i et slikt omfang at det kan gå på sikkerheten løs? spør nestleder Per A. Thorbjørnsen i levekårsstyret i Stavanger. Lars Idar Waage

Vil ha svar om legevakt og sikkerhet

Levekårspolitiker Per A. Thorbjørnsen (V) vil vite om og hvorfor Stavanger Legevakt kutter i bruken av sikkerhetsvakter.