Vågen i Stavanger

Oversikt over Vågen ut mot Byfjorden.