• I en ny rapport kommer det fram at innføring av tidlig ultralyd ikke har helsemessige effekter på mor og barn.

Ikke helseeffekt av tidlig ultralyd

I en ny rapport kommer det fram at innføring av tidlig ultralyd ikke har helsemessige effekter på mor og barn. Man kan samtidig ikke utelukke helseeffekt på tvillinggraviditeter.