Mistanke om ulovlig jakt

Politiet i Strand har fått melding om funn av blodspor i Nordmarka på Tau.