• Fredrik Refvem

«Betinget fengsel er passende for Helge»

Forsvareren, advokat Arvid Sjødin, ba i dag Stavanger tingrett frifinne Helge Ivar Breland Pedersen (38) for de alvorligste tiltalepunktene.