• Kristian Jacobsen

Utelukker ikke endringer

Statens vegvesen forklarer bruken av de nye «filterfeltene». Samtidig utelukkes ikke endringer dersom avkjørselen til disse feltene viser seg å være for korte.