Ulovlig anbud om tolketjenester

Stavanger og Sandnes er begge felt i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Kommunene gikk i baret da den skulle anskaffe telefontolker og fremmøtetolker for over 11 millioner kroner.