• Lufthavnsjef Leif Lorentzen ved Stavanger lufthavn, Sola. Jon Ingemundsen

Flytrafikken bare litt forstyrret

Innføringen av et nytt innflygingssystem over Østlandet rammet i liten grad trafikken til og fra Sola flyplass.