• Arnt Olav Klippenberg

Fare for flom i Rogaland i helgen

Mye nedbør og mildt vær kan gi lokale oversvømmelser på hele Vestlandet i helgen og mandag.