- Media bryr seg ikke

SVs Eilef Meland er sterkt bekymret for bystyrets posisjon, og mener åpne høringer kan være en vei å gå for å blåse mer liv i politikken.