Stormeieri-bygging går som normalt

Byggearbeidene på Tines milliardanlegg i Kviamarka i Hå er ikke rammet av streiken.