En CO2-nøytral bydel

Sandnes øst skal bli foregangsbydel for miljø— og klimavennlig samfunnsutvikling - med dobbelt så høy botetthet som Smeaheia.