Bemanner pleieavdelinger med bare menn

Stavanger kommune vil bemanne pleieavdelinger med bare menn for å undersøke hvilken effekt kjønn har for tilbudet til pasientene.