• Thomas Dybdahl i aksjon på musikkfestivalen Rått og Råde på Lassa i Stavanger i fjor.

Tar en halv million i utbytte

Stavangermusikeren Thomas Dybdahl (32) hadde ikke bare kunstnerisk suksess i året som gikk. Klangen av penger i kassen vitner om det samme.