• Politikerne i Stavanger har tatt selvkritikk etter de siste års kraftige fortetting i byområdet. Nå følger kommuneplanleggerne opp og ber om at bomiljøets kvalitet vektlegges mer fram mot 2025. Her et eksempel på tett bygging i Sverdrups gate 1 i Bjergsted. Bygningen t.v. er Bjergsted Park og er tegnet av Brandsberg-Dahls arkitekter. Lars Idar Waage

«Stavanger bygger boliger for tett»

I perioden 2006–2009 er hele 90 prosent av nye boliger i Stavanger kommet innenfor allerede bebygde områder. Slik kan det ikke fortsette, mener kommuneplanleggerne.