• Betongelementet på Jåttå småbåthavn har sett bedre dager. Egil Meihack

Viking-ferje krasjet i kaia