• Den kjente travhesten Torpa Carl gikk lørdag til angrep på ei stalljente på Orstad i Klepp. Scanpix

Kjent travhest angrep stalljente