Politiet vil ha strengere skjenkeregler

Politiet må bruke store ressurser på å opprettholde orden nattestid i helgene. Andre viktige politioppgaver blir ikke gjort.