- Heldagsbarnehagen er barbarisk

85-åringen Thomas Chr. Wyller er ikke blitt mindre tydelig med årene. Han vil ha ungene ut av barne— hagen og etterlyser et samfunn som har andre mål enn økonomisk vekst.