Burundis svar på Erik Bye

Han vart kjørt i tanks ut på livsfarlege reportasjeturar, og heile Burundi kjende radio— røysta hans. Her i Rogaland søkte han 400 jobbar før han vart innkalla til intervju i Hå.