Høyspent stopper hundrevis av boliger

Nye sikkerhetssoner rundt høyspentlinjer vil nesten utradere fire eller fem boligfelt på Bogafjell. Sandnes Tomteselskap AS ber politikerne ta av grøntareal for å erstatte det som går tapt.