Mange ledige kommunale stillinger i Ryfylke

Overalt i Ryfylke— kommunene er det mangel på lærere, sykepleiere og ingeniører.