Buplikt-jokeren

Erling Halsne (KrF) kan bli jokeren når Finnøy kommunestyre skal avgjera om buplikta skal fjernast.