Vold og trusler mot arbeidstakere øker

Hele 36 prosent som jobber nattetid svarer at de er blitt utsatt for vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet kartlegger nå tryggingstiltak.