• Fredrik Refvem

Høyesterett kan gi enda en rettsrunde

Hvis Høyesterett skulle finne den norske juryordningen i strid med menneskerettighetene, får Mirza Ghulam Hussain enda en ankesak til høsten.