• Ine Mæland Goa

«Thomas» sprekker i køen

Det står ikke på motivasjonen hos sandnesmannen (22). Men ett års ventetid på behandling gir tilbakefall.